Search This Blog

Friday, July 9, 2010

A-Z person in my life

A - ayah
B - biha
C - ci'a
D - dek shu
E - ellisya
F - fatin dan farah
G - g_miey
H - hanisah
I - iqram
J - jannah
K - khurshimah
L - leha yaya
M - mak
N - nisak
O - opi@sofie
P - pat nat
Q - qamila
R - rima@sharima
S - siti
T - tasya
U - umairah
V - venessa
W - wannah
X - x boyfriend?
Y - YOU ! :)
Z - zulaikha

3 comments: